NRC Flyktinghjälpen är en internationell organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen. Vi är snabbt på plats där människor på flykt behöver oss som mest.
Vi hjälper där behovet är som störst. I sjuttio år har vi arbetat outtröttligt för att se till att människor på flykt överlever och kan bygga en ny framtid. Som givare i NRC Flyktinghjälpen hjälper du barn, familjer och andra utsatta människor på flykt i världens värsta krisområden.

Just nu är vi närvarande i både nya och långvariga kriser i 31 länder. Där vi bland annat tillhandahåller mat, tak över huvudet, rent vatten, rättshjälp och utbildning.

Vi är snabbt på plats i nödsituationer. Vår beredskapsstyrka Norcap är världens mest använda. 900 experter från olika länder är redo att rycka ut för att bistå FN och andra organisationer vid humanitära kriser. NRC Flyktinghjälpen har 14 000 anställda över hela världen.
Idag är antalet människor på flykt från krig och förföljelse rekordstort. Inte sedan perioden efter andra världskriget har så många behövt vår hjälp. NRC Flyktinghjälpen hjälpte 8,5 miljoner människor över hela världen under 2018, och med ditt stöd kan vi nå ännu fler.

Nio av tio kronor, det vill säga 90 procent av våra kostnader, går oavkortat till att oppfylla NRC:s uppdrag att hjälpa människor som er på flykt från krig och konflikter.

 

Så här kommer du igång med din egen insamling.

  1. Klicka på STARTA INSAMLINGS knappen mitt på sidan och upprätta din egen insamling, eller stöd en pågående kampanj.
  2. Sprid budskapet bland familj och vänner, och uppmuntra ditt nätverk till att stödja ditt initiativ.
  3. Följ din insamling på Facebook eller i andra sociala medier. Här kan du tacka och svara på kommentarer som vänner skriver till dig när de donerar.

 

Tack för hjälpen, ditt bidrag gör en enorm skillnad.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close