Utbildning leder till självförsörjning
Mathias Olsson Hörby Skolan ger hopp

Utbildning leder till självförsörjning

Utbildning är troligen det enda sättet för någon att ta sig ur fattigdom och hjälplöshet. Det höjer dessutom en individs självaktning och individens aktning i samhällets ögon. En bildad individ är av större värde än en obildad. Om ni inte tror mig, sök jobb utan ett CV. Ett barn är i sin bästa ålder. Ett barn suger åt sig kunskap som en tvättsvamp. Olikt en vuxen. Varför missgynna detta genom ignorans och arrogans? Vad vill vi att barnet ska lära sig? Destruktion eller konstruktivt hopp? Genom att låtsas som om de ej existerade satsar vi på det förstnämnda. Är det begåvat? Nja...inte riktigt? Eller hur? Ett barn på andra sidan jordklotet kanske känns som ”strunt samma”. Outbildade människor är ingen framgång för någon. Minst av allt för oss i ”rikingar” i de västerländska länderna. Vi kommer att få betala priset för eller senare. Det är inte en fråga om vi lyckas med en springnota. Det är bara en fråga om när vi blir delgiven springnotan med pålagd dröjsmålsränta. Låt oss inte vara ointelligenta, vi har inte råd med en ”saftig” dröjsmålsränta. Vi har ju knappt råd att hålla oss flytande nu (då specifikt åsyftat Sverige). Man brukar prata om att stoppa blödningen först och sedan ta hand om resten. Nå, låt oss täppa igen den ”blödning” som ger oss lättsam rekrytering till t.ex. terrorism och våldsbejakande extremism (bildade människor kan bli hjärntvättade, men de har ett lager av kompetens som obildade ej har - kritiskt tänkande). Läs böcker av Loretta Napoleoni. Hon visar tydligt och klart på hur rekryteringen går till. Det är sällan de egensinniga som blir självmordsbombare. Det är de obildade och formbara som kandiderar. Dessutom har dessa rekryterade medlemmar inte sällan ett dåligt underbyggt socialt liv. Ju högre utbildad man är, desto rikare är det sociala nätverket. Formell utbildning skyddar oss alla från extremism eftersom bildning, ju högre den är, jämnar ut extremt tänkande. Låt oss hellre, nu idag, förebygga ett framtida problem genom att ge ett finansiellt stöd för en gedigen skolning av barn i fattigare länder så att dessa barn kan växa upp med bra värderingar som gynnar framgång och välgång för, inte bara de själva, utan även för oss alla. Ni förstår, vi sitter alla i samma båt. Inom socialismen har grundtanken alltid varit - stabilisering via utjämning. Lägre risk genom fördelning av möjligheten till ett liv fritt från misär. Ni förstår, era pengar (i de fonderna ni investerar i via er tjänstepension o.dyl.) fördelas efter samma modell. Kapitalismens själva tankesätt följer exakt samma devis som socialismen följer - minska risken via ombalansering av resurser. Detta är bara sund förvaltning. Var sunda ni med. Var med och finansiera en konstruktiv framtid. Vänligen Mathias Olsson

Insamlat belopp:
Mål: 300 000 kr
Period:
2019-10-09 2020-01-01

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Utbildning leder till självförsörjning
Mathias Olsson
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close